29. januar 2009

oOo

No har eg og Lars Kristian gjort eit funn!! Som venleg er det matte, som vanleg sit Camilla ved sia av oss og arbeider flittig, som vanleg held resten av klassa på med hundre andre forskjellige ting og som vanleg sit dei og spelar pokemon på bakerste rad...

Midt oppi alt dette fann me ein sannsynleg sannsynlegheitsformel!! Can you believe it!
(YES, WE CAN(ein liten diggresjon berre)
Av all matte i verden e sannsyn, etter mi meining, det mest usannsynlege.. Sett bort i frå denne eine formelen då.. Trist det berre var det første delen i dette kapittelet..

Ingen kommentarer: